Foreldre Sammen Gjengen er et abonnement på en medlemsportal, hvor du betaler en fast sum hver måned. 

Abonnementet løper til du selv sier det opp.
Du vil beholde din medlemspris som gjaldt da du meldte deg inn, og vil ikke stige selv om prisen på portalen øker. Skulle du melde deg ut og så ønske å melde deg inn igjen, vil prisen for medlemskapet være gjeldende pris på det tidspunktet.

Disclaimer:

Selv om du blir medlem i Foreldre Sammen gjengen, kan vi ikke tilby individuell helsehjelp eller terapi. Vi ønsker å bidra til ditt parforhold ved hjelp av ulike verktøy vi tilbyr digitalt og gjennom gruppesamtale hvor ulike foreldrepar deler sine erfaringer eller kommer med spørsmål. Online-treffene er ikke gruppeterapi, og skal kun fungere som samtaler rundt hverdagsutfordringer som vi kan være felles sparrepartnere på. 

Ofte stilte spørsmål

Hvem er ForeldreSammen-gjengen for?


Gjengen er for ektepar (eller kommende ektepar) som ønsker innputt på parforholdet eller/og foreldrerollen.
Er det kun for småbarnsforeldre?


Nei! Innholdet vil være relevant for par med barn i alle aldre. Det er også mye relevant innhold til par som ikke har barn!
Er det bindingstid?


Nei, du kan når som helst melde deg ut av medlemsportalen.
Vil prisen på abonnementet øke?


Ikke for deg! Du vil beholde den månedsprisen som du fikk ved påmelding, selv om prisen øker på medlemsportalen. Melder du deg ut og ønsker å bli med igjen, vil du derimot måtte betale prisen som gjelder på det tidspunktet.
Hvor lenge har jeg tilgang til innholdet?


Så lenge du er medlem og betaler månedsavgiften, vil du ha tilgang til alt som ligger i portalen. I starten vil det være mindre innhold, og det vil øke hver måned for hvert nye tema. Derfor vil også prisen øke for nye medlemmmer etterhvert.
Hva koster det å bli med?


Introprisen for de som melder seg på ved lansering i juni, er 199,- i mnd.
Etter sommeren vil prisen øke.
ForeldreSammen-gjengen er en medlemsportal hvor du betaler en sum i måneden, og abonnementet løper til du selv sier det opp.
Må vi være "sosiale" med de andre i gjengen?


Nope! Det går helt fint å kun bruke portalen på egen hånd, uten å ha noen interaksjon med hverken andre medlemmer eller oss. Du velger helt selv om du vil ta del i de mer sosiale aspektene som zoom-treffet og å stille oss spørsmå ved Q&A / spørretimenl. Ved Livesendingene er alle anonyme, og man kan kun bidra med spørsmål i chatten.