Unik leketid som gir trygge barn

Når barn har en dårlig dag, kommer de ikke til oss og sier: Mamma, jeg har en kjip dag.

Istedenfor kan de heller bli mer krevende, emosjonell, utagerende. Konsekvensen for dem blir fort mer tilsnakk og kjeft fra oss. Som er det stikk motsatte av hva de egentlig trenger.
Det de trenger er å føle seg trygg og koblet på oss.

En fantastisk måte å koble oss på barna våre, er gjennom lek!

Fordeler med lek for barna er mange

  • Lek styrker barnets evne til å uttrykke seg

  • I lek blir kjent med seg selv i forhold til hva de liker og ikke liker

  • Når barnet leker med oss eller andre barn, lærer de seg samspill med andre

  • De kan utforske ulike karakterer og følelser i en trygg ramme når de leker Selv om de leker en tyv eller slemming, opplever de fremdeles å bli likt og akseptert.

  • Leken lar de også utfolde seg kreativt. Her er alt lov og alt er mulig.

  • I leken får barnet også trening på å løse problemer.

  • Leketid styrker tilknytningen vår til barnet og vil fungere forebyggende mot konflikter.


Spesielt i perioder med mye uro, kan leketid bety en stor forskjell for både barnet og relasjonen deres.

Sett av tid til unik leketid!

Unik leketid er når du setter av tid til å være med barnet på leken. I denne leketiden er det barnet som skal ha ledelsen, og du skal bli med på det som skjer. Det trenger ikke vare mer enn 10 - 15 min, men det må være uforstyrret tid mellom dere to.

Et tips er å forberede barnet på at du har lyst å leke og at du vil være med på det hun eller han vil leke. Si: «Om 5 min kan vi ha leketid sammen, og du kan velge hva vi skal leke.» Nå du er klar for å bli med på leken kan du gjenta: «Jeg er klar for å leke med deg, du kan velge hva vi skal leke» - og så lar vi de lede oss inn i leken.


La barnet lede leken

Det beste er da å kun speile det barnet gjør, uten å stille så mange spørsmål. For å bli med på det som skjer, kan det falle veldig naturlig for oss å spørre: «Hva gjør du nå? Hvem er dette? Hva vil du jeg skal gjøre?» Men når vi stiller spørsmål, kan vi lett ta barna ut av lekeflyten og vi ber dem om å rasjonalisere leken. I istedenfor kan vi la dem lede an leken ved at vi gjør det samme som dem eller setter ord på det de gjør. «Se du har bygd en borg med puter.» «Så fint alle dukkene dine sitter» «Jeg ser du…»


Når vi setter ord på det vi ser, uten å legge så mye i det, vil ofte barnet fortelle mer eller korrigere oss om vi ikke forstår det de gjør.

Når vi setter ord på det vi ser de gjør, føler de seg sett.

Dersom vi ikke skjønner hva de leken er, så kan vi fremdeles sette ord på akkurat hva de gjør. Om de er små, er dette også bra for språkutviklingen deres.

Samtidig skal vi prøve å ikke bruke for mange ord. I istedenfor kan vi speil barnas energi og tonefallet i leken. Det kommuniserer oppmerksomhet.

Feks når barnet hvisker, hvisker vi tilbake. Er de entusiastiske, matcher vi entusiasmen.


Når barna merker at de har vår udelte oppmerksomhet og vi er interessert i det de gjør, vil de ofte inkludere oss naturlig med i leken. Da er det for oss å henge med og bli med på det de sier.


Hvorfor følge vi barnet

Når vi lar barnet lede an i leken, gir vi det følelsen av å bli sett, hørt og forstått og at vi gleder oss over dem. Det modellerer å samarbeide.

Barnet føler at vi bryr oss om hva de tenker, føler og at deres stemme betyr noe for oss.


Når vi følger barnet i leken, for vi også muligheten til å styrke relasjonen og anerkjenne barnet på deres premisser. Om de i leken viser gode egenskaper; feks omsorg, empati eller problemløsning, er det en gyllen mulighet til å anerkjenne gode egenskaper.


Lek gir også mange gode mulighet til å sette ord på følelser og vise hvordan følelser føles og oppfattes for dem som er rundt.


Unik leketid kan være forebyggende for konflikter

I året som har gått har vi hatt mye tid sammen - men kanskje mindre kvalitetstid. Kanskje vi er mer irritert på hverandre enn vi klarer å vise at vi setter pris på hverandre.

Å sette av tid til unik leketid, trenger ikke ta mye tid. !0 - 15 min med konsentrert oppmerksomhet i leken, kan bety en stor forskjell for både deg og barnet. Det fyller kjærlighetskoppen med som skaper mer ro, trygghet og er forbyggende og reparerende for barnet. Og det kan gi deg som foreldre en trygg og god følelse på et godt valg som kan tumfe over følelsen av å ikke strekke til på alle plan.

PS: Det er ikke sikkert unik leketid flyter av seg selv i starten. Det kan være uvant for barnet å ha ledelsen og det kan være nytt for oss å bare flyte med. Gi det tid og ha fokus på å se barnet, så vil det gi mye glede for dere begge!


17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle