Hvordan lære barnet å si unnskyld

cos-kurs foreldrerollen konflikthåndtering Apr 04, 2023

Er det utfordrende å si unnskyld til barnet ditt? Du er ikke alene om du synes det kan være vanskelig. Man er kanskje redd for å undergrave sin egen autoriteten som forelder ovenfor barnet, eller å bagatellisere barnets dårlige oppførsel. 

Men. Å erkjenne vår del av konflikten, er ikke det samme som å si at det barnet gjorde som trigget oss, er i orden. Snarere tvert i mot. Når vi viser at vi forstår hvordan barnet opplevde konflikten og vi tar vår del av ansvaret, går vi som foreldre foran som et godt eksempel på hva det vil si å ta ansvar og be om unnskydning når noe ble galt.

Å si: Si unnskyld

Lillebror sitter på gulvet med en leke som egentlig er storebror sin, og storebror får umiddelbart lyst å ha leken selv. Lillebror får alltid det som han vil, og nå vil jeg bestemme over mitt. "Den er min!" sier storebror og drar leken ut av lillebrors faste grep, som mister balanse og faller bak over. Lillebror begynner å hyle, og storebror roper bare høyere: "Men den er min!"

Mor kommer inn. Tar opp lillebror, snur seg mot storebror. "Hva gjorde du mot lillebror? Han er så liten, du må være forsiktig. Nå fikk han vondt, stakkar. Si unnskyld!" 

Vi ønsker alle å oppdra barn som forstår når de har gjort noe galt, tar ansvar for det og sier unnskyld til den de har såret. Men å slenge ut: "Si unnskyld" vekker ikke empati og ansvarsfølelse. Det har heller motsatt effekt, og blir et negativt ord de selv ikke vil si frivillig. Hvorfor skal storebror si unnskyld, når de hadde grunn til å handle som han gjorde? Leken var jo hans. Om han sier unnskyld og alt er da ut av verden, kan i beste fall storebror huske det når han blir eldre og vil komme kjapt ut av en kjip situasjon. Det er jo det han har lært av erfaring. 

Et ordentlig unnskyld

En god unnskylding handler om å forstå hvordan det man har gjort, har forårsaket vondt mot noen andre. Et ordentlig unnskyld kommer med empati. For barn trenger de selv å erfare forståelse og empati fra sine omsorgsgivere, for å styrke denne evnen i møte med andre. Vi må selv vise hvordan vi kan ta ansvar de gangen våre grunner for egne handlinger ikke favner begge parter sin opplevelse av situasjonen. Vi som forelder kan lett retferdiggjøre våre handlinger eller følelsesmessige reaksjoner overfor barna våre; De var ulydige, de hørte ikke etter, de ødela noe eller de slo ett søsken ol. Men barn har sine grunner også, selv om de ikke er like konstruktive og logiske for oss voksne. Vil vi de skal se utover seg selv, må vi vise at vi også kan det.

Feks: Selv om barnet måtte få tilsnakk, kan vi ta ansvar for at vi skremte dem ved å bli bråsint.

 

Så hvordan kan vi modellere et ordentlig unnskyld med empati?

Her er fire steg for hvordan man kan gå frem for å si et unnskyld, som betyr en forskjell for den du mer om unnskyldning til. Nøkkelen er å ta ansvar, anerkjenne og være oppriktig - og å se hvilken endring som bør skje i neste lignende situasjon. 

 

Fire steg til et ordentlig unnskyld

1. Ta konkret ansvar for ditt bidrag i situasjonen / konflikten 

Fortell den du ber om unnskyldning til, HVA du sier unnskyld for!

 "Beklager at jeg glemte det vi hadde avtalt..."

Vær konkret så du viser at du vet hva du gjorde som ble galt, og at du vet hva du vil ta ansvar for. Det understreker at du ikke bare sier unnskyld for å få konflikten ut av veien. 

2. Anerkjenn hva den andre føler

Sett ord på hvordan det du gjorde såret eller skadet den andre. Nøkkelen er å vise at du forstår hvordan det fikk dem til å føle og hvordan dine handlinger påvirket dem. 

"Jeg vet du hadde gledet deg til dette lenge, og du må ha blitt skikkelig skuffet da jeg glemte det.."

Tål at den andre kanskje har behov for å understreke hvordan det føltes. Kunsten er da å ikke gå i selvforsvar, men vise empatisk forståelse tilbake. Det lærer også barnet empati og gir det evnen til å være empatisk senere, ved at det vil føle seg sett og forstått av deg. 

3. Vær tydelig og oppriktig

Si unnskyld. Vil du lære barnet ditt å bruke det ordet, bruk det selv. Og vær bevisst på at ordet har verdi; Det betyr at du angrer på det du gjorde som ble galt. Selv om du kanskje ikke mente å såre, skuffe eller gjøre noe dumt. 

Det er ikke intensjonen du ber om unnskyldning for, men hvordan det opplevdes for den andre. 

Ikke fall i fristelse for å la barnet måtte ta sin del av ansvaret mens du tar ansvar for ditt: "Unnskyld, men du gjorde meg så sint..." En anklage hører ikke med i en ekte unnskyldning. Målet her er at du tar ansvar for ditt, og at barnet gjennom det lærer å ta ansvar for sitt. Å snakke om barnet ansvar i konflikten er en viktig del av reperasjonen etter en konflikt, men hører ikke til i din unnskyldning. 

En god huskeregel kan være at et "Unnskyld" alltid etterfølges med "...for at..."

4. Sett ord på hva som kunne blitt gjort annerledes

Et skikkelig unnskyld viser både anger, forståelse for den andre og også et bevisst forhold til at man burde ha handlet annerledes. Det er mye læring i å snakke med barnet om hva som gikk galt, og hvordan dere begge kunne handlet annerledes. Sett derfor gjerne konkret ord på hva du tenker du kan endre dersom den samme situasjonen dukker opp igjen. 

 "Neste gang vi har en avtale og noe dukker opp, skal jeg si i fra tidligere og lage ny avtale med deg..." 

Dersom barnet er stort nok, kan du gjerne utfordre det på å sette ord på hva det selv tenker kunne bli gjort annerledes neste gang. 

 

Modige og modne mennesker ber om unnskyldning. 
Å lære barna å si unnskyld, er å gi dem en erfaring av hvordan det ser ut i praksis og å gi dem opplevelsen av å være mottaker selv av et ordentlig unnskyld fra oss.

Ønsker vi barn som sier unnskyld, er den beste måten å si det selv!

 


 

 

Visste du at vi tilbyr COS-foreldrekurs rett inn i din egen stue? We do! 

- og du er velkommen med på neste runde: 10.april kl. 20.15
Kurset går over 6 uker, og vi treffes på Zoom i halvannen time

COS-kurs gir deg en bruksanvisning på hvordan du skal forstå barnets store følelser! Verktøyene du får her vil bidra til en tryggere relasjon, mindre eksplosive konflikter og tryggere selvfølelse hos barnet ditt. I tillegg vil du også få utforske hvorfor du selv blir så trigget noen ganger, og hvordan du kan håndtere krevende situasjoner i hverdagens herlige kaos på hjemmebane. 

De siste tre årene har vi holdt COS-kurs for over 120 foreldre, og alt har foregått over nettet. Tilbakemeldingene er alltid fantastisk oppmuntrende å lese; Foreldre opplever at COS-kurset gir bedre forståelse av barnet sitt som faktisk betyr en forskjell i hverdagen!

Vil du være med på kurs med oss du også? Meld deg på her!